New
Leesbril
Solar
Schermen
Kinderen
Nieuw Binnen
Black logo
Stores
Help

Legal - CGV - Component

Nooz Optics - Algemene verkoopvoorwaarden

De e-commerce website www.nooz-optics (de "Site") is een online verkoopwebsite voor brillen en accessoires van het merk "Nooz" (het "Product") en is het eigendom van NOOZ, 26 rue Vivienne, 75002, Paris, France, met ondernemingsnummer 813 541 661 00027. Tel: +33 1 82 88 44 54.

De websitegebruiker die een Nooz Product wenst aan te kopen wordt in deze Voorwaarden aangeduid als "de Klant".

Iedere bestellen van een Product aangeboden op de Site veronderstelt de uitdrukkelijke voorafgaande consultatie en acceptatie van de Klant van deze Voorwaarden, zoals opgenomen in artikel 2.

De bekrachtiging van de bestelbon gebeurt door middel van een elektronische handtekening die, tussen partijen, dezelfde waarde heeft als een handmatige handtekening en die dienst doet als bewijs van de volledigheid van de bestelling alsook van de opeisbaarheid van de verschuldigde sommen in uitvoering van de voormelde bestelling.

Het verkoopcontract kan opgesteld zijn in het Frans of het Engels, naar keuze van de Klant.

                                                           

ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden definiëren de rechten en verplichtingen van Partijen die voortvloeien uit de online verkoop van de Producten die aangeboden worden op de Sites die toebehoren aan het bedrijf NOOZ. NOOZ levert alle diensten vanuit Frankrijk en het contract wordt verondersteld te zijn uitgevoerd in Frankrijk of België, met verzending naar de vermelde landen.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van Producten via de Site en prevaleren boven alle andere voorwaarden van NOOZ of van de Klant. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten het onderwerp zijn van een voorafgaand expliciet en schriftelijk akkoord van NOOZ.

 

ARTIKEL 2 - RECHTSBEVOEGDHEID EN ACCEPTATIE

De persoon die een NOOZ product wil aankopen moet handelingsbevoegd zijn. Een persoon die onbekwaam is verklaard mag de Producten op Nooz Site niet kopen en kan dus niet genieten van de status van Klant, en zal zijn aankopen moeten laten uitvoeren door zijn wettelijke vertegenwoordiger.

De Klant accepteert expliciet deze Algemene Verkoopsvoorwaarden door te klikken op een vakje, of door een vakje aan te kruisen naast de vermelding ("Ik accepteer de Algemene Verkoopsvoorwaarden").

De Klant heeft de mogelijkheid gekregen deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op te slaan en af te drukken.

 

ARTIKEL 3 - DE PRODUCTEN

De door NOOZ aangeboden Producten zijn de producten die voorgesteld worden op de Site op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling plaatst, en binnen de grenzen van de beschikbaarheid van de Producten.

NOOZ verbind zich ertoe al het mogelijke te doen om deze bestellingen te leveren.

Niettegenstaande kan NOOZ niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Product, noch voor de schade die hieruit zou kunnen voortkomen. Als één of meerdere Producten van een bestelling niet beschikbaar zijn zal NOOZ the Klant per e-mail of per brief informeren dat zijn bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd of gesplitst is.

In geval de onbeschikbaarheid van het Product wordt vastgesteld en gemeld op het ogenblik dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn Producten, zal NOOZ onmiddellijk zijn bank verzoeken de betaalde bedragen terug te betalen. De Klant zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gebracht. De snelheid waarmee de terugbetaling uitgevoerd word is afhankelijk van de betalingsmethode die door de Klant gebruikt werd voor zijn aankoop. Als de aankoop gedaan werd met een kredietkaart, zal de terugbetaling verschijnen op de eerstvolgende maandafrekening van de kredietkaart. Als de Klant van mening is dat de terugbetaling teveel tijd in beslag neemt, raden wij hem aan contact met zijn bank op te nemen.

In ieder geval zal NOOZ de terugbetaling verrichten binnen de 14 dagen.

Alle Producten die voor verkoop aangeboden worden op de Sites zijn eerlijk en zo goed mogelijk beschreven. De foto's die op de website te zien zijn hebben echter geen contractuele waarde. NOOZ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke fouten in de productbeschrijvingen of in de foto's, alsook in geval er lichte kleurverschillen zijn.

 

ARTIKEL 4 – PRIJS EN FACTUUR

De prijzen zijn de prijzen die vermeld zijn op Site op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling plaatst. Zij kunnen onderworpen zijn aan verschillende reguleringen, meer specifiek op gebied van BTW. De toepasselijke prijzen voor de Klant zijn deze die te zien zijn op de Site die zich richt op het land vanuit waar de Klant zijn bestelling plaatst. De Klant moet zijn bestelling plaatsen vanuit het land waar hij zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft. Het is niet mogelijk een bestelling te plaatsen vanuit een land en het te laten leveren in een ander land.

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Behalve als de verzendingskosten aangeboden worden, zijn de prijzen van de Producten exclusief de verzendingskosten. Deze kosten worden afzonderlijk gefactureerd aan de Klant, die deze zal moeten betalen naast de aankoopprijs. Als een korting is toegekend aan de Klant zal deze afzonderlijk afgetrokken worden van de prijs.

NOOZ behoudt zich het recht voor om op ieder moment de verkoopprijzen en verzendingskosten te veranderen. Niettegenstaande zullen de gekochte Producten en de kosten altijd gefactureerd worden aan de prijzen vermeld in de e-mail die de bestelling bevestigd, die de prijzen zijn die op het moment van aankoop geldig zijn, in zoverre de Producten voorradig zijn.

Nooz is niet verantwoordelijk voor extra belastingen en servicekosten die door sommige landen in rekening worden gebracht. Klanten zullen verantwoordelijk worden gehouden voor alle beperkingen, rechten, belastingen en andere kosten die door het land van bestemming worden geheven voordat ze een bestelling plaatsen. Nooz is niet verantwoordelijk voor eventuele rechten, belastingen of douanekosten.

NOOZ verwittigd dat in het geval van het tonen van een foute prijs, overduidelijk belachelijke (lage prijs), om welke reden ook (informatica bug, manuele fout, technische fout) de bestelling, zelfs als zij door NOOZ bevestigd is, geannuleerd zal worden. NOOZ zal de Klant zo snel mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

De Klant laat toe dat NOOZ het factuur in electronische vorm verstuurt. Als de Klant niettegenstaande een factuur op papier wenst te ontvangen, kan hij dit verkrijgen door een simpel verzoek hiervoor door te sturen via het contactformulier.

De Producten blijven eigendom van NOOZ tot het moment dat zij volledig betaald zijn door de Klant, d.w.z. totale betaling van aankoopprijs en kosten.

 

ARTIKEL 5 - BETALINGSWIJZE

De aankopen kunnen alleen online betaald worden, met Visa, MasterCard, Carte Bleue, Maestro, Bancontact/Mister Cash, PayPal. De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop en de betaling is slechts effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant zijn toestemming aan NOOZ gegeven heeft. Als deze laatste de betaling weigert wordt de bestelling automatisch geweigerd.

De Klant garandeert vertrouwd te zijn met online betalingen met gebruik van één van de hierboven vermelde betalingswijzen en dat de bankrekening verbonden aan de kredietkaart of Bancontact een voldoende dekking heeft om te voorzien in alle kosten die gegenereerd worden door de transactie. Als dit niet het geval is mag NOOZ de bestelling weigeren.

NOOZ werkt samen met Paybox voor de verwerking van de online betalingen. Paybox is een toonaangevend bedrijf in de Europese markt voor beveiligde online betalingen. Het beveiligingssysteem dat door Paybox gebruikt wordt is één van de meest betrouwbare en goed beschermde ter wereld. NOOZ heeft geen toegang tot de vertrouwelijke betalingsinformatie van zijn klanten en slaat deze ook niet op.

NOOZ behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil aan de gang is of waarmee er een vroeger geschil is opgetreden. NOOZ kan ook een bestelling weigeren in geval van niet-betaling of onvolledige betaling van een vorige bestelling van de Klant.

 

ARTIKEL 6 - BESTELLING VAN DE PRODUCTEN

Niettegenstaande alle bewijzen waarover de Klant beschikt, is er uitdrukkelijk overeengekomen dat alleen de gegevens opgeslagen in het informaticasysteem van NOOZ, zijn hosting partners of zijn online betalingen partner, bewijs zijn van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die tussen de Partijen hebben plaatsgevonden.

Om een bestelling te plaatsen, gaat de Klant naar de rubriek van zijn keuze, kiest de kleur en diopter die hij wil ontvangen, en klikt dan op "toevoegen aan mandje". Het gekozen Product is dan toegevoegd aan de "winkelmand".

Het mandje in de rechter bovenhoek van het scherm laat zien aan hoeveel Producten het bevat. De Klant kan zijn bestelling aanpassen zolang deze zich in het mandje bevindt. Als de Klant zijn bestelling wil bevestigen, met hij de leverings- en betalingswijze kiezen. Het totaal te betalen bedrag is duidelijk getoond tijdens het gehele betalingsproces. De bestelling wordt definitief en kan niet meer veranderd worden eens het betalingsproces afgewerkt is.

Als de Klant een voordeelcode heeft, voorbehouden aan de beste Klanten, moet hij deze invoeren in het daarvoor voorziene veld om ervan te kunnen genieten.

De velden met een asterisk (*) gemerkt zijn verplichte velden, waarbij moet aangenomen worden dat tenzij de Klant anders aangeeft, het adres voor facturatie automatisch hetzelfde zal zijn als het leveringsadres.

Als de Klant reeds een bestelling heeft gedaan op de Site, beschikt hij over een klantenrekening. In dit geval

De Klant ontvangt in ieder geval een eerste e-mail na aankoop met een bevestiging van zijn bestelling. Hij ontvangt dan een tweede e-mail, op het moment dat de bestelling verzonden wordt.

Alle contractuele informatie die betrekking hebben op de bestelling wordt aan de Klant doorgegeven in de taal die hij kiest bij zijn registratie op het ogenblik van de bevestiging van zijn bestelling.

 

ARTIKEL 7 - LEVERINGEN

Op het ogenblik van de bevestiging van zijn bestelling wordt aan de Klant aangeboden om de levering te laten gebeuren naar een bepaald adres (thuis, kantoor of ander).

Als de Klant een levering aan een bepaald adres verkiest zal NOOZ alles doen wat in haar macht light om de bestelling te laten verzenden aan dat adres in de dagen volgend op de bevestiging van de bestelling. De postbode of besteller zal zich op dit adres aandienen tijdens de werkuren, tussen 8 uur en 18 uur, en zal de envelop in de brievenbus plaatsen of het pakket aan de geadresseerde overhandigen, of aan iedere andere persoon die zich op dat adres bevindt. In geval van afwezigheid zal een bericht achtergelaten worden in de brievenbus van het aangegeven adres, waarmee een nieuwe poging tot levering aangevraagd kan worden, hetzij op hetzelfde adres, hetzij op een ander adres.

Als de Klant geen nieuwe levering aanvraagt binnen de 3 weken na de bevestiging van de bestelling of als hij afwezig is bij de nieuwe levering, zal de bestelling automatisch teruggestuurd worden naar NOOZ, die daarna contact zal opnemen met de Klant om de levering van de bestelling af te spreken. In dit geval kunnen bijkomende leveringskosten aangerekend worden aan de Klant.

De bestelde Producten worden geleverd aan het leveringsadres opgegeven door de Klant tijdens het bestelproces en in overeenstemming met de voorwaarden die daar te vinden zijn.

De bestellingen kunnen uitsluitend geleverd worden aan adressen in Europa of de Verenigde Staten.

NOOZ behoudt zich het recht voor de bestelling te splitsen in één of meerdere leveringen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de Producten. Iedere levering zal door een e-mail aangekondigd worden. De levering zal vergezeld zijn door een bestelbon waarom ondermeer de details van de geleverde goederen vermeld zal zijn.

In geval van verlies tijdens het leveringsproces, als de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd zijn, zal NOOZ, geheel op eigen kosten, een nieuwe levering maken als het Product nog steeds beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling terugbetalen (inclusief verzendingskosten). De overdracht van het risico op verlies en/of schade naar de Klant gebeurt op het moment van levering.

 

ARTIKEL 8 - HERROEPINGSRECHT EN TERUGZENDING

Tenzij anders bepaald op de Site, heeft de Klant het recht NOOZ te informeren over zijn intentie gebruik te maken van zijn herroepingsrecht zonder hiervoor een reden op te geven of schadevergoeding/interesten te betalen, binnen 30 kalenderdagen vanaf de dag na de dag waarop de Klant het Product ontving.

Als een Klant aan NOOZ zijn intentie om het aankoopcontract te verbreken wil bekendmaken, moet hij dit doen binnen de 30 kalenderdagen vanaf de dag na de dag waarop hij het Product ontving.

Als het Product reeds aan de Klant geleverd is, kan deze laatste zijn herroepingsrecht uitoefenen via e-mail aan contact@nooz-optics.com of per aangetekende brief gericht aan het volgende adres: NOOZ , 26 rue Vivienne, 75002, Paris, France. Deze mogelijkheid staat open zodra de bestelling aan de Klant geleverd is.

Het herroepingsrecht voor geleverde Producten is niet van toepassing tenzij het Prouct ook tegelijkertijd echt teruggestuurd is binnen de 7 dagen nadat de Klant NOOZ heeft geïnformeerd over zijn intentie de aankoop te annuleren. Het Product dat het onderwerp is van een herroeping moet in de nieuwe staat en in zijn originele verpakking teruggestuurd worden. De Klant moet aan zijn envelop of pakket de vooraf ingevulde retoursbon die kan afgedrukt worden met gebruik van het terugzendingsformulier in de klantenpagina - Rubriek "Mijn bestellingen". Geen enkele terugzending kan geaccepteerd worden zonder een dergelijke volledig ingevulde retoursbon.

Iedere terugzending waarvan de verzender niet geïdentificeerd kan worden zal geweigerd worden. Eens de hierboven vermelde 7 kalenderdagen verstreken zijn zal NOOZ de terugzending niet meer kunnen aanvaarden, en zal deze teruggestuurd worden naar de verzender.

Dit terugsturen gebeurt per post. De terugzending moet geadresseerd worden aan het volgende adres, dat ook duidelijk vermeld moet zijn op de retoursbon:

Logvad Mouscron

105 Rue de la Montagne

7700 Mouscron

België

De kosten en risico's verbonden aan het terugzenden zijn voor rekening van de Klant.

NOOZ zal aan de Klant voorstellen het of de Product(en) voor eigen rekening te vervangen, of het of de Product(en) terug te betalen.

De terugbetaling van de aankoop zal plaatsvinden binnen 14 kalenderdagen na tijdige ontvangst van de terugzending door NOOZ, en op voorwaarde dat aan alle voormelde voorwaarden voldaan is. Het terugbetaalde bedrag zal in geen enkel geval groter zijn dat het bedrag dat effectief door de Klant betaald is.

De terugbetaling zal als volgt gebeuren:

Als de Klant betaald heeft met een kredietkaart, zal een credit bijgeschreven worden op de kredietkaart die door de Klant gebruikt werd om de aankoopprijs van de teruggestuurde artikelen te betalen, na controle van deze artikelen en na aftrek van de tegoeden of aankoopbonnen of kortingen die gebruikt zijn om de bestelling te betalen. De terugbetaling aan de Klant zal gebeuren volgens de modaliteiten van de bank die de kaart heeft uitgegeven. Als de Klant zijn bestelling op een andere manier betaald heeft zal de terugbetaling gebeuren door storting op de bankrekening waarvan hij het nummer op de retoursbon heeft vermeld.

 

ARTIKEL 9 - WETTELIJKE GARANTIE

NOOZ garandeert dat de Producten voor verkoop geen enkele zichtbare of onzichtbare fout hebben die het gebruik van het Product verhinderen of gevaarlijk maken.

De Klant heeft de rechten op basis van deze garantie zoals die zijn vastgelegd door zijn nationale wetgeving.

De Klant geniet van een garantie voor enige conformiteitsfout die bestaat op het ogenblik van levering van het Product en die optreedt binnen 2 jaren vanaf de bedoelde levering. De periode van 2 jaren is opgeschort tijdens de periode die nodig is voor de reparatie of vervanging van de handelswaar of in geval van onderhandelingen tussen NOOZ en de Klant betreffende een minnelijke schikking.

Als de Klant een beroep wil doen op deze garantie moet hij onmiddellijk contact opnemen met de Klantendienst. In ieder geval moet de Klant NOOZ schriftelijk en via de Klantendienst op de hoogte stellen van de conformiteitsfout binnen ten hoogste twee maanden nadat hij de fout heeft vastgesteld.

Het contact opnemen moet gebeuren door gebruik van het contactformulier dat te vinden is in de 'Contact' rubriek, en volgens de instructies die op het scherm verschijnen. Het bericht wordt dan automatisch doorgestuurd naar de Klantendienst, waarmee ook via het contactformulier contact mee opgenomen kan worden.

De garantie is niet van toepassing op Producten die opzettelijk of door nalatigheid door de Klant beschadigd worden. De garantie is eveneens niet van toepassing als de beschadiging verbonden is aan slijtage, transport of ongeschikt gebruik.

De Klant kan zich tot de Klantendienst wenden voor alle vragen betreffende de garantie.

 

ARTIKEL 10 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle elementen (hierna de "Elementen") zoals de teksten, de databank met alle op de website gepubliceerde gegevens, de lay-out en het grafisch ontwerp van de pagina's van de website, de verkoopcatalogus, de foto's, beelden, video's en de muziek die op de Site gepresenteerd worden zijn wereldwijd beschermt door de auteursrechten, databankrechten, merkrechten, octrooirechten en andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Zij blijven derhalve het exclusieve eigendom van NOOZ. Iedere vorm van vermenigvuldigen, publicatie, imitatie of ander gebruik zijn derhalve verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOOZ. Deze toestemming moet schriftelijk aangevraagd worden, behalve als NOOZ zelf de mogelijkheid om bepaalde Elementen te delen via de sociale netwerken heeft voorzien. In dat geval is de toestemming gelimiteerd tot deze specifieke Elementen en tot de sociale netwerken waarvoor NOOZ de mogelijkheid de informatie te delen heeft voorzien. Alle overtredingen van de provisies van dit artikel zullen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

 

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID

NOOZ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirects schade (onderbreking van de bedrijfsvoering, gederfde winst, gemiste kansen...) na het gebruik van of door de onbereikbaarheid van de Site. NOOZ kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor enige schade toegebracht aan het systeem van de Klant door een bezoek aan de Site, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een Trojaans Paard of andere informaticavirussen komende van externe bronnen.

NOOZ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fouten in de foto's of teksten die op de Site gebruikt worden om de Producten te beschrijven.

NOOZ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid de bestelling te leveren vanwege uitputting van de voorraad of vanwege een reden buiten haar macht, inclusief overmacht, zoals bijvoorbeeld verstoring of het stopzetten van transportmogelijkheden, de post of de communicatie, overstroming of brand, of verstoringen of schade inherent aan het gebruik van het net.

In alle gevallen waar NOOZ aansprakelijk gesteld wordt of kan worden, zal deze beperkt zijn tot het bedrag dat effectief door de Klant betaald is voor de betrokken bestelling.

 

ARTIKEL 12 - GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd uitspraak te doen over elk geschil dat zou kunnen optreden tussen de partijen betreffende het contract.

Het contract tussen de partijen wordt beheerst door het Frans recht.

 

ARTIKEL 13 - CONTACT EN BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Als er vragen zijn betreffende de aankoop heeft de Klant de mogelijkheid contact op te nemen met NOOZ via het contactformulier dat beschikbaar is in de 'Contact' rubriek van de Site. NOOZ verbindt zich ertoe de Klant een antwoord te geven binnen 5 werkdagen.

 

ARTIKEL 14 - VERANDERINGEN AAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EN NIETIGHEID

NOOZ kan op elk moment deze Algemene Verkoopsvoorwaarden aanpassen, onder meer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De veranderingen die via de Site aangekondigd zullen worden, zijn van toepassing op alle daaropvolgende aanbiedingen of bestellingen.

NOOZ behoudt het recht voor om op ieder moment  het concept en de inhoud van de Site te veranderen. Het staat de Klanten vrij hun accounts te sluiten na een verandering aan de Algemene Verkoopsvoorwaarden, de lay-out of de inhoud van de Site, door mideel van de rubriek 'Mijn account' op de Sites - sub-rubriek 'Mijn persoonlijke gegevens'-.

Als één of meerdere artikels van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar bevonden worden door een rechtelijke beslissing, zal deze beslissing geen invloed hebben op de geldigheid en toepasselijkheid van de andere artikelen en paragrafen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, of op de geldigheid van het contract tussen partijen.

 

ARTIKEL 15 - PRIVACYBELEID

Bescherming van de privacy en behandeling van persoonlijke gegevens.

De Klant zal hier meer informatie vonden over het privacybeleid van NOOZ.

De Good Nooz waar je op hebt gewacht!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om de laatste nieuwtjes, artikelen en bronnen te ontvangen, die elke week worden verstuurd.